Unaprijed definiran standard koji opisuje način na koji se podaci zapisuju na određeni medij. Bez obzira govorimo li o zapisu u memoriji, na disku ili na optičkim medijima, svaki zapisani podatak smješta se u skladu sa određenim formatom zapisa.