Engleski pojam za materijale koji se koriste za 3D-printanje modela.