U utorak 13. ožujka 2018. u 18 i 30 sati u Poslovnom kutku Gradske knjižnice Rijeka (Palača Modello/Središnji odjel) bit će održana radionica "Priprema i provedba EU projekata: prilike, izazovi, trikovi i zamke" pod vodstvom Ani Gerbin.

Prilika za financiranje projekata sredstvima EU i drugih fondova je mnogo, a zanimanje projektnog menadžera sve traženije. No, kako se snaći u moru natječaja i pronaći najbolji za vlastitu ideju? Na koji način pripremiti projekt koji će biti pozitivno ocijenjen i predložen za financiranje? Što sve obuhvaća posao pripreme i provedbe projekata, koji se problemi tu najčešće javljaju i kako se rješavaju?

Radionica će dati odgovore na ova pitanja na primjerima stvarnih projekata. Namijenjena je svima koje zanima ili su već uključeni u vođenje EU projekata.

Broj sudionika je ograničen te je obvezna prethodna prijava putem e-mail adrese poslovni.kutak@gkri.hr , uz naznaku područja interesa (npr. kultura, turizam, inovacije, znanost, i sl.).

Ani Gerbin ima 10-godišnje iskustvo rada u projektnom menadžmentu i istraživanjima u području poduzetništva i inovacija. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 2007. godine, a od iste godine zaposlena je u Centru za proteomiku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, gdje je do sada sudjelovala u pripremi više od 100 projektnih prijedloga prijavljenih na natječaje nacionalnih, EU i međunarodnih fondova i programa te u provedbi više od 40 financiranih projekata vrijednosti preko 14 milijuna eura. Godine 2017. na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani obranila je doktorsku disertaciju na temu prijenosa znanja iz akademskog u poslovni sektor, kao stipendistica slovenskog Ministarstva visokog obrazovanja i Europskog socijalnog fonda. Sudjelovala je u projektima o poduzetništvu u biotehnologiji kroz boravke na Sveučilištu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju u Beču te u tvrtkama Bia Separations u Sloveniji te Genos u Zagrebu. Kontinuirano je od 2011. godine članica neformalne udruge hrvatskih znanstvenih menadžera za FP7 i Obzor 2020 projekte, koja djeluje pod koordinacijom Agencije za mobilnost i programe EU. Dobitnica je Nagrade Zaklade Sveučilišta u Rijeci 2017. godine za mlade znanstvenike u kategoriji društvenih i humanističkih znanosti.