Zatvori

Ostale usluge

Ali ne i najmanje važne... 

Fotokopiranje - možete uz naknadu fotokopirati dijelove knjiga iz našega fonda ili članke iz časopisa i novina sukladno Zakonu o autorskom pravu. Zbog zaštite knjižničnog fonda građu stariju od 20 godina ne fotokopiramo.

Tiskanje – odabrane materijale s interneta i drugih medija kao i vlastite dokumente moguće je tiskati uz naknadu.

Skeniranje – knjižničnu građu do formata A4 moguće je skenirati uz naknadu. Skenirane dokumente vam prosljeđujemo na mail adresu.

Za građu koja se zbog zaštite ne može fotokopirati ili skenirati omogućili smo vam uslugu fotografiranja dijela knjige ili članka – što vam ujedno možemo proslijediti na mail adresu. Također se možete koristiti i vlastitim fotoaparatom.