Prema fiksnom tečaju 7,53450 cjenik je važeći od 31. kolovoza 2022. godine.                      

Članarina i zakasnina

 

Godišnja članarina u odjelima i ograncima

7  

(52,74 kn)

Kolektivna godišnja članarina

5  €

(37,67 kn)

Godišnja članarina za članove Matice umirovljenika

5  €

(37,67 kn)

Godišnja članarina za nezaposlene

(Uz potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o statusu, ne starije od 30 dana uz važeću osobnu iskaznicu)

4 €

 (30,12  kn)

Godišnja članarina za invalide rada 

4 €

(30,12  kn)

Godišnja članarina za dostavu knjiga

4 €

(30,12  kn)

Tromjesečna članarina

5 €

(37,67  kn)

Godišnja članarina u bibliobusu

2 €

(15,06  kn)

Zakasnina po danu za knjige

0,10 €

(0,75 kn )

Zakasnina po danu za CD/DVD

0,10 €

(0,75 kn)

Korištenje i rezervacija

 

Naknada za jednokratno korištenje

1€

(7,53  kn)

Korištenje jednog primjerka građe u Narodnoj čitaonici

0,50 €

(3,77 kn)

 

Korištenje više primjeraka građe u Narodnoj čitaonici

1€

(7,53 kn)

Manipulativni troškovi međuknjižnične posudbe

2€

(15,06 kn)

Rezervacija knjige

1€

(7,53 kn)

Fotokopiranje knjižnične građe

 

- A4 crno-bijelo/stranica

0,20 €

(1,50 kn)

- A3 crno-bijelo/stranica

0,30 €

(2,25 kn)  

- A4 u boji/stranica

0,60 €

(4,52 kn )

- A3 u boji/stranica

1 €

(7,53 kn )

Printanje s računala: 

 

A4 crno-bijela stranica 

0,20 €

(1,50 kn )

A4 u boji/stranica

0,30 €

(2,25 kn) 

Skeniranje knjižnične građe (do formata A4)

 

Skeniranje do formata A4/sken

0,20 

(1,50 kn )

Ostale naknade

 

Naknada za izgubljenu iskaznicu

2 €

(15,06 kn)

Naknada za oštećeni i izgubljeni CD/DVD

7 €

(52,74 kn)

Naknada za oštećenu kutiju CD-a/DVD-a

0,70 €

(5,26 kn) 

 

Naknada za oštećenu/izgubljenu knjigu* (Ako nije moguće nabaviti isto ili novije izdanje izgubljenog/oštećenog naslova)

15 €

(112,70 kn)

 

Naknada za preuzimanje knjižnične građe po ovlaštenoj osobi

4 €

(30,12 kn)

 

*Članovi su dužni čuvati knjižničnu građu. U slučaju gubitka ili oštećenja knjižnične građe, članovi su dužni nabaviti isto ili novije izdanje istog naslovaAko to nije moguće, član je dužan platiti paušalnu naknadu utvrđenu Cjenikom Knjižnice.