Zatvori

Međuknjižnična posudba

Naslove koji se ne mogu pronaći u riječkim knjižnicama pronaći ćemo putem međuknjižnične posudbe.

Ako Vam je za potrebe obrazovanja, usavršavanja, znanstveni ili stručni rad potreban određeni naslov koji ne možete pronaći u knjižnicama našega grada – Knjižnica misli na vas i pruža uslugu međuknjižnične posudbe!

Međuknjižnična usluga je posudba knjižnične građe (koju knjižnica nema) iz drugih knjižnica u zemlji.

Uslugu međuknjižnične posudbe zatražite u Središnjem odjelu Palača Modello (M. Gupca 23). Knjigu ili presliku članka iz stručnog časopisa pribavit ćemo putem međuknjižnične posudbe. Preslike članaka uzimate sa sobom dok knjigu možete koristiti samo u studijskim čitaonicama Središnjeg odjela Palače Modello.

Međuknjižničnom posudbom ne možete posuditi građu koja se inače ne posuđuje izvan knjižnice.  Lijepu književnost i publicistiku ne možete posuditi putem međuknjižnične posudbe, osim za potrebe stručnog ili znanstvenog rada. 

Zahtjev za međuknjižničnom posudbom ispunjavate na posebnom obrascu ili šaljete na e-mail sredisnjimodello@gkri.hr  sa sljedećim podacima:

Član

 • Ime i prezime
 • Članski broj
 • Telefon/mobitel
 • E-mail

Knjiga

 • Autor / urednik              
 • Naslov                
 • Mjesto izdavanja           
 • Nakladnik                       
 • Godina izdanja              

Članak iz časopisa

 • Naslov časopisa                            
 • Prezime, ime autora                    
 • Naslov rada                                   
 • Godina, volumen, broj , str. (početna-završna) 

Knjižnice koje posuđuju građu za međuknjižničnu posudbu, određuju rok i uvjete posudbe. Za građu posuđenu međuknjižničnom posudbom iz Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, usluga se naplaćuje prema važećem cjeniku (NSK - cjenik usluga).  Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu zadužena je i za međuknjižničnu posudbu u inozemstvu.

Usluga međuknjižnične posudbe naplaćuje se prema našem cjeniku te prema stvarnim troškovima (cijena koju Knjižnica plaća drugoj knjižnici i poštarina).

Isto tako, članovima drugih knjižnica iz zemlje omogućuje se posudba knjiga i fotokopiranje članaka koje posjeduje naša Knjižnica.

Građa posuđena drugoj knjižnici smije se koristiti samo u njezinim prostorima i  ta je knjižnica odgovorna za posuđenu građu.