Zatvori

Cjenik

Postojeći:  kn/€                             

Prema fiksnom tečaju 7,53450                      

Članarina i zakasnina

 

Godišnja članarina u odjelima i ograncima

52,74 kn / 7  

Kolektivna godišnja članarina

37,67 kn / 5  €

Godišnja članarina za članove Matice umirovljenika

37,67 kn / 5  €

Godišnja članarina za nezaposlene

(Uz potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o statusu, ne starije od 30 dana uz važeću osobnu iskaznicu)

30,12  kn/ 4 €

Godišnja članarina za invalide rada 

30,12  kn / 4 €

Godišnja članarina za dostavu knjiga

30,12  kn / 4 €

Tromjesečna članarina

37,67  kn / 5 €

Godišnja članarina u bibliobusu

15,06  kn/ 2 €

Zakasnina po danu za knjige

0,75 kn  / 0,10 €

Zakasnina po danu za CD/DVD

0,75 kn / 0,10 €

Korištenje i rezervacija

 

Naknada za jednokratno korištenje

7,53  kn/ 1€

Korištenje jednog primjerka građe u Narodnoj čitaonici

3,77 kn/ 0,50 €

Korištenje više primjeraka građe u Narodnoj čitaonici

7,53 kn / 1€

Manipulativni troškovi međuknjižnične posudbe

15,06 kn / 2€

Rezervacija knjige

7,53 kn / 1€

Fotokopiranje knjižnične građe

 

- A4 crno-bijelo/stranica

1,50 kn / 0,20 €

- A3 crno-bijelo/stranica

2,25 kn /  0,30 €

- A4 u boji/stranica

4,52 kn  / 0,60 €

- A3 u boji/stranica

7,53 kn  / 1 €

Printanje s računala: 

 

A4 crno-bijela stranica 

1,50 kn  / 0,20 €

A4 u boji/stranica

2,25 kn /  0,30 €

Skeniranje knjižnične građe (do formata A4)

 

Skeniranje do formata A4/sken

1,50 kn  / 0,20 

Ostale naknade

 

Naknada za izgubljenu iskaznicu

15,06 kn /2 €

Naknada za oštećeni i izgubljeni CD/DVD

52,74 kn / 7 €

Naknada za oštećenu kutiju CD-a/DVD-a

5,26 kn / 0,70 €

Naknada za oštećenu/izgubljenu knjigu* (Ako nije moguće nabaviti isto ili novije izdanje izgubljenog/oštećenog naslova)

112,70 kn /  15 €

Naknada za preuzimanje knjižnične građe po ovlaštenoj osobi

30,12 kn / 4 €

*Članovi su dužni čuvati knjižničnu građu. U slučaju gubitka ili oštećenja knjižnične građe, članovi su dužni nabaviti isto ili novije izdanje istog naslovaAko to nije moguće, član je dužan platiti paušalnu naknadu utvrđenu Cjenikom Knjižnice.