Zatvori

Darovito je – što s njim?

Izluđuje li Vas Vaše dijete pitanjima? Vokabular mu je veći od njega samoga? Pa ono je darovito dijete! Donosimo bogatu građu o daljnjem postupanju u toj situaciji.