Mala škola talijanskog jezika...

...za djecu 4-6 godina s laganim predznanjem talijanskog jezika (upravo u tolikoj mjeri da može poslužiti kao dodatna motivacija za nastavak učenja i aktivno sudjelovanje na radionici) i početnike. 

Cilj je male škole priprema djece starije predškolske dobi za učenje (drugog) stranog jezika koji bi im mogao biti koristan u svakodnevnoj komunikaciji te njihovom daljnjem školovanju i radu. Primjenom različitih jezičnih igara i stvaralačkih aktivnosti ujedno se nastoji potaknuti razvoj pamćenja, logičkog mišljenja i kreativnog izražavanja. Djeca se potiču na slobodno izražavanje i međusobno komuniciranje na stranom jeziku bez straha od pogrešaka. Djecu se nastoji zainteresirati za čitanje knjiga na talijanskom jeziku, skrenuti im pozornost na postojanje ovog dijela knjižničnog fonda i potaknuti ih da se njime koriste.

Mjesto i vrijeme održavanja:

Dječji odjel Stribor
subotom u 10