Zatvori

Povijesne crtice

1897. - Hrvatska čitaonica, Cernik Primorski (M. Mažić: Naše stare čitaonice, Novi list, 18. 09. 1932., str. 3.)

1903. - Hrvatska čitaonica i pučka knjižnica, Grobnik (Novi list, 22. 12. 1903., str. 3.)

1965. - 1973. - Čitaonica Čavle, u Domu kulture Čavle, u sastavu Gradske biblioteke Rijeka

1975. do 1996.  - Bibliobus Gradske biblioteke Rijeka obilazi naselja: Čavle, Grobnik, Podrvanj, Mavrinci, Zastenice

2007. – Knjižnica Čavle kao ogranak Gradske knjižnice Rijeka u Čebuharovoj kući (spomenik kulture)