Zatvori

Zaštita osobnih podataka

Informacije o zaštiti osobnih podataka možete dobiti uvidom u Pravila privatnosti Gradske Knjižnice Rijeka.

Gradska knjižnica Rijeka je imenovala službenika za zaštitu osobnih podataka s kojim možete stupiti u kontakt putem:

adresa: Matije Gupca 23, Rijeka,

telefon: 051 212-133

e-mail: szop@gkri.hr