Zatvori

Pristup informacijama

Osoba za kontakt:

Službenik za informiranje – Klara Car, mag.iur. i mag.nov.
Telefon: 051/211-139, 051/212-028

Radno vrijeme:

ponedjeljak-petak od 7.00-15.00 sati

Način predavanja zahtjeva:

Poštom:Gradska knjižnica Rijeka

Matije Gupca 23

Elektroničkom poštom: gkri@gkri.hr

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje Gradska knjižnica Rijeka uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13), a obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).

Sukladno 18. stavak 1 Zakona o pravu na pristup informacijama, Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Gradskoj knjižnici Rijeka.

Ponovna uporaba informacija

Sukladno čl. 27 Zakona o pravu na pristup informacijama, svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacija.

Uvjeti za ponovnu uporabu informacija

Napomena: uvjeti će se objaviti po objavi Pravilnika nadležnog ministra za poslove opće uprave kojim će se se sukladno čl. 19. 3. Zakona o pravu na pristup informacija propisati detaljne uvjete o ponovnoj uporabi informacija i odobravanju isključivih prava, kao i sadržaj i način objave, te s time povezano vođenje evidencije.

Naknada za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Na pristup informacijama u postupcima pred Gradskom knjižnicom Rijeka, ne plaćaju se uprave i sudske pristojbe.

Gradska knjižnica Rijeka ima pravo tražiti od korisnika prava na pristup informacije, odnosno prava na ponovnu uporabu informacije naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije kao i naknadu troškova dostave tražene informacije sukladno kriterijima i načinu naplate koje propisuje Povjerenik za informiranje.

Gradska knjižnica Rijeka ne naplaćuje naknadu za ponovnu uporabu informacija ako iste informacije objavljuje besplatno putem interneta.

Najčešće tražene informacije

Godišnja izvješća