Strukovna udruga za promicanje dobrobiti djece Portić odlučila je organiziranim volontiranjem uz sustavnu stručnu podršku djeci doprinijeti ublažavanju negativnih posljedica hospitalizacije. Projekt se provodi u Dječjoj bolnici Kantrida u Rijeci na Odjelu onkologije i hematologije, a od jeseni 2012. provodi se na još dva odjela. Pričaonice vode volonteri, putem didaktičkih i edukativnih interaktivnih materijala, svakodnevno pričaju ili čitaju djeci priče, po jedan sat prije odlaska djece na počinak. 

Provedbi ovog projekta prethodi trodnevna edukacija za volontere. Tijekom projekta kontinuirano se provodi supervizija volontera i sustavna evaluacija učinaka pripovijedanja priča. Organizatora procjenjuju volonteri, a volontere i njihove aktivnosti evaluira organizator volontiranja tj. Strukovna udruga Portić. Ova inicijativa od samoga početka ima podršku Grada i njihovih odjela, Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb i Odjela za odgoj i školstvo, Sveučilišne zajednice, Kliničkog bolničkog centra - Dječje bolnice Kantrida, Gradske knjižnice Rijeka.

Knjižnica volonterima omogućuje besplatan upis, posudbu većeg broja knjiga te stručnu pomoć u preporukama literature za djecu i rad s djecom, kao i sudjelovanje u dijelu pripremnog seminara koji se tiče izbora priča i interpretativnog čitanja.

Projekt se provodi od studenog 2009. godine.

Mjesto i vrijeme održavanja:

Dječja bolnica Kantrida

Svaki dan od 19 do 20 sati