Usluga novijeg datuma pod nazivom Knjižnica na pragu Vašeg doma predstavlja dostavu knjiga na kućnu adresu, a namijenjena je osobama treće životne dobi i osobama s invaliditetom, s prebivalištem na području grada Rijeke, koji zbog ograničene ili onemogućene pokretljivosti ne mogu samostalno dolaziti u Knjižnicu. I ovom uslugom želimo primijeniti temeljno načelo i zadaću javnih knjižnica: svim građanima omogućiti jednak pristup knjižničnim uslugama.

Kao narodna knjižnica definicijom smo određeni kao mjesto dostupno svima, mjesto koje treba onemogućiti svaku vrstu diskriminacije, a omogućiti maksimalnu pristupačnost izvorima informacija i uključenost u demokratske procese svim građanima. Društvena isključenost pojedinih ugroženih kategorija građana ne smije biti prepreka pristupu knjigama i čitanju iz užitka ili iz želje za novim znanjima. Stoga je cilj ove usluge omogućiti svim građanima, a osobito onima koji su u opasnosti da budu marginalizirani ili isključeni iz uobičajenih društvenih procesa, da se osjećaju dobrodošlo i prihvaćeno, da imaju pristup izvorima informacija i građi za zabavu i razonodu, a sve s krajnjim ciljem osnaživanja njihovih osobnih interesa i sudjelovanja u društvenom životu zajednice.

Iako u sustavu Gradske knjižnice Rijeka djeluje bibliobusna služba čija je namjera također da knjige i knjižničnu građu doveze što bliže stvarnim korisnicima, postoji još i ona kategorija korisnika koja se uopće ne može koristiti javnim uslugama zbog nemogućnosti kretanja (najčešće invalidi, bolesni, osobe treće životne dobi). Dostava knjiga na kućni prag uobičajena je usluga u svjetskim knjižnicama, a u Hrvatskoj je ovu uslugu prva ponudila Gradska knjižnica Zadar.

Iz iskustva svakodnevnog rada s korisnicima u kojem često dolazi do posredništva treće osobe pri posudbi knjiga za nepokretne i teško pokretne građane jasno proizlazi da postoji potreba za uslugom dostave knjiga na kućni prag onima koji sami ne mogu doći u knjižnicu.

Usluga je kao pilot-projekt planira počela život 1. listopada 2011. da bi u jesen 2012. godine postala dio redovitih usluga. 

Korisnici usluge Knjižnica na pragu Vašeg doma imaju svoje osobne knjižničare koji se brinu o njihovu čitateljskom ukusu i iskazanim potrebama za određenim sadržajima, autorima, žanrovima, veličinom fonta... U ponudi su knjige – tiskane i zvučne, te filmovi, a odjednom se mogu posuditi 4 knjige i 4 filma. Knjižničari službenim knjižničnim vozilom dostavljaju knjige na kućne adrese korisnika usluge jednom mjesečno.