Od 2005. godine Gradska knjižnica Rijeka provodi natječaj i dodjelu Književne nagrade Drago Gervais, a koju dodjeljuje Grad Rijeka u kategoriji najboljeg neobjavljenog rukopisa na hrvatskom jeziku i u kategoriji najboljeg objavljenog djela na čakavskom. Riječ je o jednoj od najstarijih hrvatskih književnih nagrada pokrenutoj još 1962. godine.

Namjera je Nagradom potvrditi tradicionalnu ulogu Rijeke kao makroregionalnog i multikulturalnog centra, potaknuti književno stvaralaštvo i jačanje mnogovrsnih veza lokalne književne scene s nacionalnom, uz poštivanje lokalnih i regionalnih vrijednosti sa širim, pa i globalnim književnim trendovima.

Od 2013. godine Gradska knjižnica Rijeka je i izdavač pobjedničkog neobjavljenog djela.

Dobitnici Književne nagrade Drago Gervais od 2005. godine:

2019.

 • Branimir Dropuljić, Kosine, u kategoriji najboljeg neobjavljenog književnog djela
 • Marija Trinajstić, Cimbuja, u kategoriji objavljenog književnog djela na čakavštini

2017.

 • Darko Šeparović: Krvotok, roman, u kategoriji najboljeg neobjavljenog književnog djela
 • Krešimir Stanišić: Porat uspomenov, zbirka pjesma, u kategoriji objavljenog književnog djela na čakavštini 

2015.

 •  Sebastian Antonio Kukavica: nakon povlačenja mora na kopnu će ostati samo dvodihalice i bunkeri envera hoxhe, zbirka pjesama, u kategoriji najboljeg neobjavljenog književnog djela
 •  Katica Ivanišević: Antologija pjesništva otoka Krka, u kategoriji objavljenog književnog djela na čakavštini 

2013. 

 • Željko Špoljar, Štakorbar, roman, u kategoriji najboljeg neobjavljenog književnog djela
 • Nikola Kraljić, Barka na vezu, zbirka pjesama, u kategoriji objavljenog književnog djela na čakavštini 

2011. 

 • Milan Rakovac, Besida priletuća (najbolje u kategoriji objavljenog književnog djela na čakavštini)
 • Željko Funda, Gdje je danas Jadranka Kosor?, zbirka pjesama najbolje neobjavljeno književno djelo)

2009.

 • Nada Galant, Neka buo, zbirka pjesama (najbolje u kategoriji objavljenog književnog djela na čakavštini)
 • Robert Bebek, Vulkano, zbirka pjesama (najbolje neobjavljeno književno djelo) 

2007.

 • Nikola Kraljić, Usamljeni veslač: nove pjesme, zbirka pjesama na čakavštini (najbolje u kategoriji objavljenog književnog djela na čakavštini)
 • Evelina Rudan, Breki i čuki, zbirka pjesama na čakavštini (najbolje neobjavljeno književno djelo) 

2005. 

Od 2005. dodjeljuju se nagrade u dvije kategorije: za najbolje objavljeno književno djelo pisano na čakavštini i za najbolje neobjavljeno književno djelo.

 • David Kabalin Vinodolski, Barčica j'armana, slebron okovana, zbirka pjesama na čakavštini (najbolje u kategoriji objavljenog književnog djela na čakavštini)
 • Lada Puljizević, Cipele za padanje, roman (najbolje neobjavljeno književno djelo)