Programom Actors of Urban Change organizacije MitOst, a podržanom od ugledne Zaklade Bosch, u zajednicama se prepoznaju timovi, pojedinci i organizacije skloni oblikovanju svijeta i svakodnevice na inovativniji način, traženju novih rješenja kada ona naizgled idu protiv intuicija.

U konkurenciji preko 100 prijavitelja među 10 konačno izabranih projekata za financijsku i logističku potporu je i "Kultura na balkonu" nastao kroz suradnju tima sastavljenog od predstavnika Gradske knjižnice Rijeka, Udruge za urbanu regeneraciju Kuraž i društva Rijeka 2020, a sve na pragu produbljenja aktivnosti razvijanih kroz EPK programsku liniju 27 susjedstva.

Zona bavljenja interesa bilo je riječko naselje Škurinje. Riječ je o visokourbaniziranoj zoni nastaloj u jeku socijalističke urbanizacije koja je u novije razdoblje postala i simbolom transformacije u konzumerističko društvo. Već u izvorno neobično arhitektonski i urbanistički oblikovanoj zoni i kasnije je izostao razvoj relevantnijih društvenih i kulturnih sadržaja - ne postoji prava središnja javna zona, kulturni centar, ogranak knjižnice, galerije…

Gradska knjižnica Rijeka pružila je organizacijsku i komunikacijsku potporu, a suradnik za projekte prošao je edukativni program kroz četiri međunarodne akademije posvećene vještinama potrebnih za pitanja urbanih transformacija.