Županijski obvezni primjerak za područje Primorsko-goranske županije šalje se Gradskoj knjižnici Rijeka.

Gradska knjižnica Rijeka je županijska matična narodna knjižnica za Primorsko-goransku županiju i ima zakonsko pravo na županijski obvezni primjerak.

Županijski obvezni primjerak je zakonska obveza na području županije sa svrhom stvaranja zavičajne zbirke sukladno članku 39. stavku 5 Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 17/2019 i 98/2019) i Pravilnika o obveznom primjerku (»Narodne novine«, broj 66/2020).

Razlikujemo nacionalni obvezni primjerak (sve što je objavljeno na području Republike Hrvatske šalje se Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici (NSK) u Zagrebu) i županijski obvezni primjerak (sve što je objavljeno na području Primorsko-goranske županije šalje se Gradskoj knjižnici Rijeka) i oni ne isključuju jedan drugoga.

Nakladnici šalju obvezni primjerak NSK u više primjeraka i podrazumijevaju da su time odradili svoju dužnost glede obveznog primjerka.  Međutim, u nacionalni obvezni primjerak za NSK nije uključen županijski obvezni primjerak za županijske matične narodne knjižnice.

Dostava županijskog obveznog primjerka

Županijski obvezni primjerak dostavlja se izravno županijskoj matičnoj narodnoj knjižnici.

Što se dostavlja kao županijski obvezni primjerak

Obveza dostave obveznog primjerka odnosi se na jedan (1) primjerak za sva izdanja, osim dotiska, objavljena na području županije (za Gradsku knjižnicu Rijeka to je Primorsko-goranska županija).  

Prikupljaju se svi jezični, slikovni i zvučni dokumenti u tiskanom obliku informacijskog, umjetničkog, obrazovnog, znanstvenog i stručnog sadržaja, a proizvedeni u više primjeraka i namijenjeni javnosti.

Vrste građe koja se prikuplja županijskim obveznim primjerkom jesu:

-        knjige, časopisi i zbornici

-        novine

-        zvučne/audio knjige

-        službene publikacije

-        glazbene snimke

te prema dogovoru i glazbene note, zemljopisne i druge karte, multimedija, mikrooblici, slikovna djela, kompleti i sitni tisak. 

Tko ima obvezu dostaviti županijski obvezni primjerak?

Nakladnici – svaka fizička ili pravna osoba koja ima sjedište u Primorsko-goranskoj županiji i objavljuje ili proizvodi tiskane publikacije, publikacije na elektroničkom prijenosnom mediju ii u drugim materijalnim oblicima namijenjene javnosti.

Što dostava županijskog obveznog primjerka osigurava nakladnicima?

-        vidljivost izdanja u knjižničnom katalogu županijske matične narodne knjižnice

-        prema kriterijima za izgradnju Zavičajne zbirke, trajno čuvanje i dostupnost naslova u Zavičajnoj zbirci GKR te dostupnost naslova i primjeraka u općem fondu GKR

-        mogućnost dokupa izdanja za sustav odjela i ogranaka županijske knjižnice 

Zadaća županijske matične narodne knjižnice

-        Matične narodne knjižnice u županijama imaju zadaću prikupljanja, obrade, pohrane i zaštite građe obveznog primjerka te osiguranja njegove dostupnosti

-        Županijska matična knjižnica skrbi o trajnoj pohrani i zaštiti županijskog obveznog primjerka u Zavičajnoj zbirci i daje ga na korištenje isključivo u prostoru knjižnice, sukladno kriterijima za izgradnju Zavičajne zbirke

Korisni linkovi

Portal Hrvatski obvezni primjerak http://hop.nsk.hr/

Obvezni primjerak u Republici Hrvatskoj https://youtu.be/225SszOiMyU

Pravilnik o obveznom primjerku

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_06_66_1318.html

Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_02_17_356.html

Popis matičnih županijskih narodnih knjižnica

http://maticna.nsk.hr/o-nama/mreze-maticnih-knjiznica/zupanijske-narodne-maticne-knjiznice/