Posuđenoj građi bit će produžen rok posudbe za vrijeme trajanja revizije, pa nema bojazni od neželjenih zakasnina.

Naravno, i u tom razdoblju sve potrebe za uslugama knjižnice mogu se ostvariti u ostalim odjelima i ograncima, a to su ogranci TrsatDrenova i Zamet, Knjižnica Čavle, Knjižnica "Vid Omišljanin" te središnje lokacije - Palača ModelloFilodrammaticaDječji odjel Stribor (u Dječjoj kući). Ne zaboravimo - vrata do knjiga, DVD-a, slikovnica, stripova i ostalih ljepota s polica svih odjela i ogranaka Gradske knjižnice Rijeka otvara ista i jedinstvena članska iskaznica, a tko želi obnoviti godišnje članstvo ili se po prvi put učlaniti i to može učiniti na bilo kojoj od ovih lokacija.

Produžetak posudbe knjiga moguće je izvršiti i online putem iz ugodnosti doma, a PIN potreban za otvaranje korisničkog profila može se dobiti u bilo kojem odjelu ili ogranku knjižnice.

Revizija je sustavan pregled knjižničnog fonda radi utvrđivanja njegova stvarnog stanja i usporedbe stvarnih jedinica s odgovarajućim zapisima u inventarnim knjigama i katalozima. Revizijom se utvrđuje nedostaje li neka građa (knjige, filmovi, DVD-i...), je li neka građa oštećena (i zbog toga neupotrebljiva) te je li sva građa inventarizirana na odgovarajući način. Revizija omogućuje neposredan uvid u fond knjižnice i sustavno sagledavanje njegova stvarnog stanja. Slobodnije govoreći mogli bismo reći da je to svojevrsni sistematski pregled knjižnice, nalik posjeti liječniku, a poslije kojeg knjižnica funkcionira bolje i svrsishodnije.