Zatvori

Uprava i službe

Ravnatelj: Niko Cvjetković

Adresa: Matije Gupca 23, 51000 Rijeka

Telefon: 051/211-139

Email: ravnatelj@gkri.hr

Tajništvo

Adresa: Matije Gupca 23, 51000 Rijeka

Telefon: tel. 051/211-139: fax. 051/338-609

Email: gkri@gkri.hr

Pravna služba

Adresa: Matije Gupca 23, 51000 Rijeka

Telefon: 051/211-139

Email: pravna.sluzba@gkri.hr

Služba za koordinaciju programa

Adresa: Trg 128. brigade HV 6, 51000 Rijeka

Telefon: tel. 051/320-016, 091 234 3711

Email: programi@gkri.hr

Odnosi s javnošću i marketing

Adresa: Matije Gupca 23, 51 000 Rijeka

Telefon:

Email: marketing@gkri.hr

Odjel nabave

Adresa: Matije Gupca 23, 51000 Rijeka

Telefon: 051/211-139

Email: nabava@gkri.hr

Odjel obrade

Adresa: Matije Gupca 23, 51000 Rijeka

Telefon: 051/211-139

Email: obrada@gkri.hr

Županijska matična razvojna služba

Adresa: Matije Gupca 23, 51000 Rijeka

Telefon: 051/211-029

Email: ljiljana.crnjar@gkri.hr

Službenik za zaštitu osobnih podatka

Adresa: Matije Gupca 23, Rijeka

Telefon: 051 323 605

Email: szop@gkri.hr