Kontakt:

Jelena Stipetić Šušak

Tel. 051/212-245

e-mail: sredisnjimodello@gkri.hr

Matije Gupca 23, 51000 Rijeka