Kontakt:

Jelena Stipetić Šušak

Tel. 051/629-640

e-mail: sredisnjifilodrammatica@gkri.hr

Korzo 28, Rijeka