Kontakt:

Dijana Mihelčić

Tel. 051/646-859

e-mail: turnic@gkri.hr

Franje Čandeka 36E, 51000 Rijeka