Kontakt:

Marija Sušlić

Tel. 051/211-573

e-mail: stribor@gkri.hr

Kompleks Benčić/Dječja kuća