Plan nabave Gradske knjižnice Rijeke, sa svim izmjenama objavljuje se na Elektroničkom oglasniku javne nabave te je isti dostupan na sljedećem linku:

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/