Zatvori

Natječaji

Sukladno članku 56. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 90/11) te članku 5. Uredbe o objavama javne nabave ("Narodne novine" br. 10/12), sve objave javne nabave objavljuju se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske koji uspostavljaju, vode i održavaju "Narodne novine" d.d.., osim u postupcima sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B Zakona o javnoj nabavi koje se provode u skladu s člankom 44. istog Zakona.