ZELDA je projekt Gradske knjižnice Rijeka sufinanciran sredstvima Europske unije u sklopu programa  Erasmus+, a pripada ključnoj aktivnosti obrazovanja odraslih (KA104), te traje od 1. 6. 2019. do 31. 5. 2021.

Zelena i održiva knjižnica – edukacije i jačanje kapaciteta puni je naziv projekta ZELDA koji će se baviti zelenim i održivim temama kao i edukacijama i jačanjem kapaciteta djelatnika i lokalne zajednice. 

Relevantno iskustvo u tom području interesa Gradska knjižnica Rijeka već je pokazala u svojim prethodnim programskim aktivnostima:Tribina Zelena Štemalica: (Ne)održivi razvoj, Drenovska vrtlarica, Kultura na balkonu - riječko naselje Škurinje - promjene u životu zajednice posebno kroz poticanje stvaralaštva, urbanog vrtlarstva i čitalačke kulture, domaćinstvo u Erassmus+ projektu za Panevezys County Gabriele Petkevicaite-Bite Public Library iz Litve.

sufinancirano Erasmus+

Europski razvojni plan (European Development Plan), Gradske knjižnice Rijeka u sklopu  Erasmus + projekta, obuhvaća opći cilj Gradske knjižnice Rijeka a to je kontinuirano snaženje organizacijskih kapaciteta Knjižnice putem kontinuiranog cjeloživotnog obrazovanja djelatnika korištenjem mogućnosti koje se pružaju u području europske mobilnosti i suradnje.

U okviru velikih infrastrukturnih promjena i novog uzleta i izazova koji se očekuju u novim knjižničnim prostorima (Dječja kuća 2020. g., T-objekt 2021. g.), Gradska knjižnica Rijeka detektirala je pitanja ekologije i održivog razvoja kao ključna pitanja o kojima želi osvješćivati i senzibilizirati svoje djelatnike i javnost, ponuditi izvore i edukaciju te pozvati na promjenu.

Stvaranje uvjeta i pružanje podrške kulturnom, društvenom i gospodarskom i ekološki održivom razvoju zajednice cilj je koji želimo ostvariti poticanjem i njegovanjem demokratičnosti, multikulturalnosti i aktivnog građanstva, jačanjem suradnje s ustanovama, organizacijama civilnog društva i lokalnim zajednicama pomoću osmišljavanja, planiranja i realizacije zajedničkih projekata, kontinuiranog razvoja kreativnosti i kvalitetnog provođenja slobodnog vremena. Sve to bit će popraćeno promocijom lokalne zavičajne, hrvatske i europske baštine, kao i suvremene hrvatske i europske književne i znanstveno-popularne literature, uz razvoj svijesti o osiguravanju održivog razvoja društva pa tako i Knjižnice.

Knjižnica kao informacijsko središte zajednice želi zauzeti vodeću ulogu u osvješćivanju zajednice o bitnim društvenim pitanjima kao što je potreba za izgradnjom održivog životnog stila.

Kako bi knjižničarke i knjižničari naše Knjižnice ojačali svoje kapacitete za ostvarivanje tih ciljeva, ključne aktivnosti u sklopu projekta ZELDA su praćenja knjižnica domaćina (tzv. job shadowing) i njihovih dobrih praksi u Sloveniji i Litvi putem razgovora, predstavljanja, radionica, razmjene iskustva, razmjene informacija o informacijskim izvorima koji pokrivaju ekološke teme i teme održivosti, preporučivanje ekološki održivih praksi u knjižničnom poslovanju,  prijenos informacija i ideja stručnoj i široj zajednici kroz pripremu za razvoj Zelenog kutka i izgradnju stručne zbirke o zelenim i ekološkim temama, jačanje kompetencija djelatnika za ekološki osviješteno postupanje i ekološki prihvatljive prakse u knjižnici i šire, cjeloživotno učenje za korisnike kroz organiziranje tematskih predavanja i radionica za djecu i odrasle,  pisanje bloga o zelenim i ekološko održivim temama i ispitivanje mogućnosti uspostave urbanih vrtova u lokalnom okruženju.

1454410840_eu-flag-erasmus--vect-pos